elektriker

Eldragning till ert nya hem

Eldragning till ert nya hem

Om ni är i startgroparna för ett husbygge så vet ni att det är mycket att tänka på gällande eldragning. I detta skede av bygget behöver allt göras av en elfirma. Först när det ska sättas upp lampor och skruvas i nya glödlampor kan ni själva bidra till arbetet, men innan dess är det mycket ni inte får göra på egen hand. Detta på grund av säkerhetsriskerna då en felaktig eldragning är förenat med livsfara. Behöver ni anlita en elfirma i stockholm för ert byggprojekt kan ni besöka https://www.nordstromel.se/om-oss och läsa om deras tjänster.

 

Innan ni anlitar en elfirma

Den elfirman ni anlitar ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Det innebär att företaget arbetar efter aktuella regelverk och står under tillsyn för säkert arbete. De ska också ha ett egenkontrollprogram som innebär att de vet vilka installatörer som får utföra specifika arbeten. Det är för att rätt kompetens ska finnas på rätt plats med kunskap om vilka risker som finns. En seriös elfirma utbildar sina elektriker löpande för att alltid erbjuda en hög kompetens och vara uppdaterade om säkert arbete. Om företaget ni har tänkt anlita inte är registrerade hos Elsäkerhetsverket ska ni välja en annan aktör.

 

 

Kostnad och tidsåtgång

För att beräkna kostnad och tidsåtgång behöver elinstallatören veta exakt vad som ska göras. Ni får hjälp med att gå igenom ritningar och klargöra frågetecken kring vilka eldragningar ni behöver. Det är viktigt att ni har en dokumenterad tidsplan med alla kostnader så att det inte blir några överraskningar på vägen. Skulle problem uppstå som innebär tilläggsarbeten och en större kostnad så är det också viktigt att ni har kommunicerat kring detta och kommit överens om hur ni ska agera i detta läge. Spara all dokumentation, den kan behövas vid försäkringsärenden eller om ni någon gång beslutar er för att sälja er bostad.