taktvätt

En taktvätt tar bort oönskad smuts och påväxt

En taktvätt tar bort oönskad smuts och påväxt

Att tvätta sitt tak är inte speciellt högt prioriterat hos många fastighetsägare, men det är faktiskt något som har stor påverkan på takets hållbarhet och därmed bör vara en självklar del i underhållsrutinerna. Det är otroligt viktigt att ha ett välfungerande tak för att undvika fuktskador och andra kostsamma problem som kan uppstå vid eftersatt underhåll. 

Påväxt sliter på taket

Påväxt kan till exempel dyka upp i form av alger, mossa och lav. Det är växtlighet som kan sprida sig på taket och till exempel orsaka frostsprängning, slitage och fuktskador. Växter binder fukt till ytan och kan därmed göra stor skada på underlaget. Med en taktvätt går det att få bort den skadliga påväxten och därmed göra så att taket håller betydligt längre än om det inte skulle rengöras.

Noggrannhet är nyckeln 

Det är dock viktigt att tvätten blir noggrant genomförd så att inte några rötter lämnas kvar. Det leder nämligen till att påväxten snabbt kan komma tillbaka igen och ställa till besvär.

Förutom att allt ska tas bort så är det också bra att behandla taket med en så kallad Grön-fri behandling, det hindrar alger, mossa, lav och annan typ av påväxt från att komma tillbaka.

Anlita experter med bra metoder och rätt utrustning

Det är sällan rekommenderat att själv utföra arbete på tak om det inte finns rätt kunskap, erfarenhet och utrustning. Det innebär en stor risk att befinna sig på höga höjder och det kan dessutom vara svårt att få till ett riktigt bra resultat. Genom att anlita proffs säkerställer du att arbetet blir både säkert och korrekt utfört med optimalt resultat.

Taktvättare av rang

Hustvättarna i Sverige AB är proffs på tvätt av olika typer av takpannor och taktyper. De utför rengöring av bland annat betongpannor, tegelpannor, papptak och plåttak. Hustvättarna använder sig av mycket effektiva metoder och ser alltid till att taket blir fritt från både smuts och påväxt.