Akustikmätningar

Ljud som buller

Ljud som buller

Betydelsen av ljudnivåer och den inverkan dessa har på människors välbefinnande kan inte överskattas. Det kan inte heller nog betonas hur viktigt det är att hänsyn tas till ljud och buller, helst redan vid planering och byggnation av arbetsplatser och bostäder. Den mest moderna och bäst designade arbetsplatsen faller platt om det visar sig att planeringen rörande akustik och hur ljud uppfattas är bristfällig. Detsamma gäller bostäder. Här är önskemålen och kraven på god miljö om möjligt större. Sammantaget kan vi stöta på problem i varierande grad, både som byggbolag, arbetsgivare och hyresvärd. Har problemen redan konstaterats behövs förbättringar och korrigeringar.

 

 

Hur får man en objektiv bedömning av bullerproblem?

 

Bullerproblem på en arbetsplats visar sig ofta som psykiska och rentav fysiska symptom hos de människor som vistas där. Buller orsakar stress pga att vår hjärna tvingas att bearbeta detta på en ofta omedveten nivå. Till att börja med är det tillrådligt att anlita någon firma som sysslar med akustikmätningar. Med underlaget från en sådan undersökning kan man gå vidare och vidta åtgärder för en bättre arbetsmiljö där människor kan fungera optimalt. Det kan handla om så enkla förändringar som ommöblering, textilier och växter, men också i svårare fall om ombyggnation.

 

Hur hittar man en kompetent firma för akustikmätning?

 

När det gäller att finna en kompetent partner som kan sköta akustikmätningar i Skåne på ett bra sätt finns vissa saker att tänka på. Erfarenhet är en. Du vill gärna att företaget ska ha en gedigen bakgrund inom akustik och ljudmätning. Att företaget har referenskunder är en annan sak som kan leda dig åt rätt håll – har företaget anlitats av samma kund flera gånger tyder det klart på kompetens! Genom att observera dessa enkla regler kommer du att finna hjälp på rätt ställe och det är också första steget till en bättre miljö för alla berörda!