bostad

Vem vill du hyra ut din bostad till?

Vem vill du hyra ut din bostad till?

Omkring 30 000 människor i Sverige uppskattas vara hemlösa. De saknar en varaktig bostad. De har ingenstans de kan gå in och stänga dörren och om sig och låsa. De kan aldrig känna tryggheten av att vara hemma och vara ifred. Deras hem är gatan. Deras hem är trapphus och parkbänkar. Ett liv utan bostad är ett oerhört tufft liv att leva, och det behövs utan tvekan göras mer för bostadslösa än det görs idag. 

Väldigt få av de hemlösa människorna i Sverige, med reservation för något enstaka undantag, skulle kunna köpa sig en lägenhet. De har helt enkelt inte pengar, och utan stadig inkomst kan de heller inte få ett lån från banken för att köpa sig en bostad. Få hyresvärdar vill hyra ut sina bostäder till hemlösa människor innan de fått ett jobb och blivit kvitt eventuellt missbruk. Hade du velat hyra ut din bostad till någon som bor på gatan?  

 

 

Behovet av bostad går först

Som tur är finns det faktiskt hyresvärdar som vill det. En del kommuner arbetar med någonting som kallas för “Bostad först”. Det går ut på att den bostadslösa personen får tillgång till en bostad innan han eller hon har blivit ren från sitt missbruk. 

De enda kraven på hyresgästen är att den ska betala hyran och inte störa sina grannar. Forskningen menar att människor har betydligt bättre förutsättningar för att lösa sina sociala problem när de redan har tryggheten av en egen bostad. 

Men det är svårt att hitta hyresvärdar även till projektet Bostad först. Bostadsfrågan förblir en knepig fråga för hela landet. Många efterfrågar mer omfattande insatser. När det gäller bostäder finns det alltid ett behov av nya sådana. Även för den som inte lever på gatan eller missbrukar. Om du kan tänka dig att hyra ut din bostad kan du läsa mer här: https://www.passionforhomes.se/hyra-ut-din-bostad.