fönster

Fönster för höga kvalitetskrav

Fönster för höga kvalitetskrav

Det finns fönster och så finns det fönster. Ytterst och i slutänden är det du som avgör vad som kan passa din fastighet. I vårt nordiska klimat är vi angelägna om att inte för mycket värme ska avgå genom fönstren vintertid. Både för inomhusklimatet och för värmekostnaderna är det angeläget och viktigt att fönstren vi väljer har låga u-värden. I synnerhet måste detta planeras om du exempelvis tänker har en hel fasad i glas – men problemet och lösningarna är desamma för en ordinär villa. Moderna fönster är under av energieffektivitet jämfört med äldre – men klasskillnader finns även bland den nya sortens fönster.

 

 

Isolerglas och fönsterkassetter för bästa klimat  

 

Lika väl som kylan kan bekymra vintertid kan värmen bli besvärande sommartid, även i ett svenskt klimat. Direkt sol och dåligt isolerade fönster ger en osunt varm innemiljö. Isolerglas är alltid effektivt och är du ute efter en lösning som är något utöver det vanliga är det ditt givna val. Vad definieras som isolerglas? Det innebär lågemissionsglas och emellan glasrutorna högren argon eller annan högren inert gas, som krypton eller xenon. De två sistnämnda innebär extremt låga u-värden, neråt 0,4. Isolerglas byggs dessutom med s k varmkant – distanslist i komposit.

 

Extremt bra fönster till extremt bra priser

 

För att få råd och klargöranden av vad som passar din fastighet och en prisbild behöver du ta kontakt med en bra leverantör. En bra leverantör kännetecknas av erfarenhet och servicekänsla och bra bemötande. En bra leverantör förstår dina behov och kan anpassa produkterna. En bra leverantör har förståelse för vilka tuffa krav som ska uppfyllas för att isolerglas-fönsterkassetter ska vara värda namnet. https://www.termofonster.se/ Precision i produkterna, snabba leveranser och tio års garanti mot invändig kondens – det finns inte något att tillägga. Isolerglas är den högsta kvalitén du kan välja till ditt hus!